Vinoch.se | Italienska kvalitetsviner Vinoch.se | Italienska kvalitetsviner

Villkor och information

Dessa villkor avser avtal mellan kunden och det säljande bolaget, A.L.EXPORT di Antonella Locchi e c. snc. A.L.EXPORT di Antonella Locchi e c. snc överlåter all sin försäljnings- och marknadsadministration att hanteras på Vinoch.se.

För att kunna beställa varor från Vinoch.se krävs det att köparen uppfyller följande krav och accepterar och godkänner Vinoch.se villkor:

- att kunden är minst 20 år gammal och är bosatt i Sverige.

- att beställningen görs i egenskap av privatperson och slutkonsument.

§ 1 Administrativa avgifter

Säljaren, genom Vinoch.se, ser till att alla skatter som uppkommer i samband med leverans till kunden erläggs. Genom att acceptera dessa villkor godkänner kunden att Vinoch.se företräder kunden i frågor som enligt lagstiftning köparen är skyldig att fullfölja så som betalning av moms och alkoholskatt.

.§ 2 Om beställda varan är slut

Vinoch.se förbehåller sig rätten att byta artikeln mot en motsvarande artikel vad gäller kvalité, pris och ursprung ifall den beställda varan är slut i lager. OBS: Gäller ej AIK-vinet. Om en motsvarande artikel inte finns att tillgå, kan artikeln i fråga annulleras. Vid detta fall informeras kunden och denne har rätt att häva köpet.

§ 3 Betalning

Vi tillämpar kortbetalning alternativt förskottsfaktura eller annan överenskommelse. Vid fakturabetalning skickas fakturan till kundens angivna e-postadress.

§ 4 Pris och avgifter

Priserna som anges på Vinoch.se inkluderar emballage, svensk moms och alkoholskatt. För kunden innebär detta att endast distributionskostnad tillkommer för hemleverans. Fraktkostnaden är 400 kr/vingård. Vid köp från fler än en vingård, debiteras 400 kr/vingård på separat faktura.

§ 5 Leverans

Vinoch.se levererar varor endast till Sverige och där endast till tidigare kommunicerad/överenskommen adress. Köparen får varor hemkörda till av köparen angiven leveransadress mot en överenskommen avgift. Vinleverans skickas med DHL/Bring från Italien. DHL levererar endast dagtid, mellan Kl. 8.00-16.00.

Vid varumottagning måste mottagaren kunna legitimera sig och vara minst 20 år. Vid eventuell bomkörning, som innebär att varorna har inte kunnat levereras trots överenskommelse, debiteras kunden bomkörningstaxa.

§ 6 Personuppgifter

Vinoch.se är ansvarig för de personuppgifter som kunden har lämnat till Vinoch.se . Uppgifterna kommer att användas endast för att kunna hantera kundrelationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan kundens medgivande. Den registrerade personen har alltid rätt att få ta del av de uppgifter som finns i databasen.

§ 7 Reklamation

För att undvika tvist är det viktigt att kunden kontrollerar levererade varor utan dröjsmål. Om den beställda varan är fel eller om varan är defekt, kan kunden reklamera detta genom att kontakta info@vinoch.se. Eventuell kvalitetskontroll kan göras, vilket innebär att varan, i detta fall, kommer att tas tillbaka till Vinoch.se. Vinoch.se äger rätt att välja om varan skall ersättas eller om kunden kan få ersättning för varan.

§ 8 Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har konsumenten laglig rätt att ångra en beställning inom 14 dagar från den dag leverans mottagits. Kunden skall återlämna produkten i ursprungligt skick, vilket innebär att samtliga flaskor är oöppnade. I detta fall står kunden för leveranskostnaden till Vinoch.se samt ansvarar för att varorna anländer i fullgott skick.

§ 9 Force Majeure

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden under Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, krig, eldsvåda, upplopp, strömavbrott, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande och/eller fel eller försening hos underleverantör skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielsegrund från skadestånd och andra eventuella påföljder.